Šokių konkurso "SHoCK" NUOSTATAI

ŠOKIO KONKURSO UŽDAVINIAI:

- Sudaryti sąlygas pasirodyti skirtingo amžiaus ir skirtingų šokių stilių kolektyvams, bei šokėjams;

- Suteikti profesionalią sceną ir įrangą kolektyvų bei šokėjų pasirodymams;

- Sudaryti sąlygas objektyviam profesionalios komisijos įvertinimui, kuri vadovausis aiškiais kriterijais ir vertins pasirodymus; - Skatinti kokybišką, kūrybišką laisvalaikio praleidimą;

- Ugdyti socialines kompetencijas, bendrauti verbaline ir judesio kalbomis;

- Ugdyti asmenines kūrybingumo kompetencijas, pasitikėjimą savimi, atsakomybę, meninių gebėjimų ir įgytų žinių pritaikymą bei dalinimąsi;

- Padėti dalyviams bei vadovams užmegzti kontaktus su užsienio ir Lietuvos šokio atstovais;

- Išrinkti ir apdovanoti (diplomais, taurėmis, medaliais) geriausius šokių kolektyvus bei šokėjus skirtingose kategorijose; - Išrinkti ir apdovanoti "Grand Prix" laimėtojus.

DALYVAVIMO SĄLYGOS IR TERMINAI:

Kolektyvo registracija (online formą pildo vadovas): iki 2024 m. vasario 16 d.

Pasirodymo muzika (MP3 formatas) siųsti el. paštu shockmusicbank@gmail.com iki 2024 m. kovo 9 d.

Dalyvio mokestis (pilnas arba avansinis 50 proc. banko pavedimas ): iki 2024 m. vasario 16 d.

*Kolektyvo dalyvavimas galutinai patvirtinamas gavus teisingai užpildytą registracijos formą, pasirodymo muziką bei pilną arba avansinį 50 proc. banko pavedimą.

KONKURSO TVARKA, VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI:

- Vertinimo komisiją sudarys profesionalūs choreografai iš užsienio bei Lietuvos. Pažengusiųjų ir pradedančiųjų šokių grupės bus vertinamos uždara 10 balų sistema, nuo 1 iki 10 pagal žemiau nurodytus kriterijus. Kiekvienai šokių grupei išvedamas bendras visų komisijos narių balų vidurkis. Kiekvienos kategorijos komisijos pirmininko balai yra dvigubinami.

- Visi dalyviai bus apdovanoti paskatinamaisiais prizais;

- Visose pažengusiųjų ir pradedančiųjų amžiaus bei stiliaus kategorijose bus paskelbti I, II, III vietos laimėtojai ir apdovanoti konkurso diplomais, taurėmis, medaliais;

- Grand Prix - SHOCK taurė vertinimo komisijos sprendimu atiteks vienai geriausiai grupei iš pažengusiųjų kolektyvų.

BABY DANCE amžiaus grupės nebus skirstomos į šokių kategorijas ir turės išskirtinį vertinimą. Visas baby dance grupes komisijos nariai vertins 1, 2, 3 vietomis ir apdovanos konkurso diplomais, medaliais ir taurėmis.

VERTINIMO KRITERIJAI:

- Atlikimo technika

- Sinchroniškumas

- Stiliaus pojūtis

- Artistiškumas

- Muzikalumas

- Sceninis įvaizdis

- Scenos kultūra

AMŽIAUS GRUPIŲ KATEGORIJOS:

- BABY (6 ir jaunesni)

- KIDS (7 - 9 metų)

- CHILDREN (10 - 12 metų)

- JUNIORS (13 - 16 metų)

- ADULT (17 metų ir vyresni)

- XY (28 metų ir vyresni)

Kitai amžiaus grupei priklausančių dalyvių grupėje gali būti ne daugiau 20%.

ŠOKIŲ STILIAUS KATEGORIJOS:

- Street dance show (gatvės šou šokiai)

- Street dance (gatvės šokiai)

- Show dance (šou šokiai)

- Vogue (vogue šokiai)

- Dancehall (dancehall šokiai)

- High heels (high heels šokiai)

- Pop dance (populiarūs šokiai)

- Contemporary dance (šiuolaikiniai šokiai)

- Classical dance (klasikiniai šokiai)

- Ballroom / Latino show dance (pramoginiai - latino šou šokiai)

- Free dance (laisvi šokiai) - Baby dance (vaikų šokiai)PAJĖGUMAS:

- Pradedantieji - dalyviai šokantys ne daugiau nei du metus.

(Kolektyvą turi sudaryti ne mažiau 80% pradedančiųjų šokėjų).

- Pažengusieji - dalyviai šokantys daugiau nei vienus, du metus.

SĄLYGOS/ PAPILDOMA INFORMACIJA:

- Grupėje turi būti ne mažiau kaip 5 šokėjai;

- Festivalio dalyviai atlieka po vieną šokį savo kategorijose;

- Šokio stiliaus kategorijos gali būti sujungiamos, pranešus apie tai iš anktso;

- Kolektyvo pasirodymo trukmė nuo 2.00 minučių iki 4.00 minučių;

- Šokių aikštelės išmatavimai 10m x 12m;

- Dalyviai patys atsako už naudojamų fonogramų autorinių teisių laikymąsi.

- Renginio dalyviai ir lydintys asmenys patys pasidengia kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.

- Jeigu vienoje šokio kategorijoje yra mažiau negu dvi grupės, tokiu atveju pradedančiųjų ir pažengusiųjų kategorijos bus sujungtos ir vertinimas vyks kartu, prieš tai perspėjant kolektyvo vadovus.

- Jeigu vienoje šokio kategorijoje yra mažiau negu dvi grupės, kolektyvas gali būti prijungtas prie kitos šokio kategorijos prieš tai perspėjant kolektyvo vadovus.

- Už neteisingai pasirinktą kategoriją arba pajėgumą kolektyvas gali būti diskvalifikuotas arba sumažintas komisijos balas.

- Renginio organizatoriai turi teisę į visų pasirodymų filmavimą ir fotografavimą be jokio papildomo mokesčio, taip pat pasilieka teisę spausdinti su konkursu susijusią informaciją, nuotraukas, vaizdinę medžiagą skelbti masinėse informacijos priemonėse, spaudoje, socialiniuose tinkluose ir internetinėse svetainėse.

- Žiūrovams įėjimas MOKAMAS, bilieto kaina 7 Eur.

DALYVIO MOKESTIS 1 ASM.:

- vienas šokis (vienam šokėjui) - 25 Eurų;

- du šokiai (vienam šokėjui) - 30 Eurų;

- trys šokiai (vienam šokėjui) - 35 Eurų;

Dalyvio startinį mokestį pervesti į:

Asociacija ,,Erdvė Menui" Alk 304150363 Sąskaitos numeris LT32 7044 0600 0806 8758SWIFT CBVILT2X

Mokėjimo paskirtis: Konkurso pavadinimas, kolektyvo pavadinimas ir žmonių skaičius (PVZ. SHOCK 2024, „Dance", 20 žm.);

*Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir keisti šiuos nuostatus, prieš tai informuojant užsiregistravusių grupių vadovus.